Olemme jakaneet tarjoamamme palvelun palvelupaketeiksi PT, P1, P2 ja K, riippuen yrityksen liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä. Laskutuksemme perustuu tositekohtaiseen hinnoitteluun, jolloin kirjanpitotyön hinnasta tulee asiakkaalle ennakoitavaa. Lisäksi tilinpäätöstä emme laskuta erikseen, vaan työn hinta jaotellaan tasaisesti 12 kuukaudelle.

Pyydä tarjous kirjanpidosta! Lähetä osoitteeseen nadja.orelma@preactiva.fi yrityksesi kuukausittaisten myynti- ja ostolaskujen, kuittien sekä palkkojen kappalemäärät. Saat vastauksena arvion kuukausittaisen kirjanpidon hinnalle.

Pakettimme:

(PT) Perustallennus

 • Sopii yksinyrittäjille, jolla vähän tositteita ilman palkka- ja laskutustarvetta
 • Ohjelman hinta (3€/kk)
 • Perusmaksu 25€/kk
 • Tositteiden toimitus Etaskulla tai escanilla
 • Tilinpäätös 4 tuntia, laskutetaan jaettuna 12 kuukaudelle
 • Kuukausittainen ALV-ilmoitus kuuluu hintaan
 • Ei palkanmaksua, ei laskutusta
 • 15 min/kk ilmaista puhelinkonsultaatiota (tämän jälkeen tuntiveloituksen mukaan)
 • Muut työt tuntiveloituksen mukaan

(P1) Pienyrittäjä 1

 • Sopii yksinyrittäjille, jolla vähäinen palkka- ja laskutustarve (yhteensä max n. 10 tositetta)
 • Ohjelman hinta (20€/kk)
 • Perusmaksu 6€/kk
 • Tositteiden toimitus Procountor Minillä, Etaskulla tai escanilla
 • Tilinpäätös 2,5 tuntia, laskutetaan jaettuna 12 kuukaudelle
 • Kuukausittainen ALV-ilmoitus kuuluu hintaan
 • Sisältää 1 palkka (lisäpalkat 6€/kk) ´
 • Sisältää 10 tositetta (lisätositteet 2,10€/kpl)
 • 15 min/kk ilmaista puhelinkonsultaatiota (tämän jälkeen tuntiveloituksen mukaan)
 • Muut työt tuntiveloituksen mukaan

(P2) Pienyrittäjä 2

 • Sopii pienyrittäjälle, jolla palkka- ja laskutustarve useammalle työntekijälle.
 • Ohjelman hinta (65€/kk)
 • Perusmaksu 0€/kk
 • Tositteiden toimitus Procountor Minillä, Etaskulla tai escanilla
 • Tilinpäätös 2,5 tuntia, laskutetaan jaettuna 12 kuukaudelle
 • Kuukausittainen ALV-ilmoitus kuuluu hintaan
 • Sisältää 4 palkkaa (lisäpalkat 5€/kk)
 • Sisältää 40 tositetta (lisätositteet 1,77€/kpl)
 • 15 min/kk ilmaista puhelinkonsultaatiota (tämän jälkeen tuntiveloituksen mukaan)
 • Muut työt tuntiveloituksen mukaan

(K) Keskisuuri yrittäjä

 • Sopii yrittäjälle, jolla yli 10 työntekijää
 • Ohjelman hinta (274€/kk)
 • Perusmaksu 0€/kk
 • Tositteiden toimitus Procountor Minillä, Etaskulla tai escanilla
 • Tilinpäätös 2,5 tuntia, laskutetaan jaettuna 12 kuukaudelle
 • Kuukausittainen ALV-ilmoitus kuuluu hintaan
 • Sisältää 20 palkkaa (lisäpalkat 2,99€/kk)
 • Sisältää 200 tositetta (lisätositteet 1,27€/kpl)
 • 15 min/kk ilmaista puhelinkonsultaatiota (tämän jälkeen tuntiveloituksen mukaan)
 • Muut työt tuntiveloituksen mukaan

Laajennetut paketit P1+, P2+ ja K+

 • Kuten paketit P1, P2 ja K
 • Kirjanpitäjä seuraa myyntisaamisia sekä ostovelkoja, ja raportoi näistä sovitusti asiakkaalle (työtä 5 min/seurattava tapahtuma)
 • Jokapäiväinen pankkitilin saldon seuranta sovitusti
 • Jokapäiväinen tiliote (normaalilaskutus)
 • 1 tunti/kk ilmaista puhelinkonsultaatiota (tämän jälkeen tuntiveloituksen mukaan)

Tuntihintamme 42,11€/tunti + ALV


Tositteiden kiinteät käsittelyajat/kappale:

 • Verkkolasku: Osto 2 min (vain P1,P2,K) + lähetysmaksut
 • Verkkolasku: Myynti 5 min (vain P1,P2,K) + lähetysmaksut
 • Etasku-tosite käsittely: 4 min
 • Procountor Mini-tosite käsittely: 3 min (vain P1,P2,K)
 • Paperinen tosite: 10 min (sis. skannaus- ja kopiointityöt, varastoinnin ja tuhoamisen)
 • Palkan käsittely: 10 min + lähetysmaksut
 • Tiliotteen käsittely: 4 min (1 päivä)

Kirjanpitoaineistoin luovutus (sisältäen arkistoinnin, järjestelyn, kokoonpanon) ennakkolaskutetaan tuntityönä, kuitenkin vähintään 2 tuntia.

Sopimuskoneen avulla toteutettavien asiantuntijapalveluiden hinnat ovat:

Alivuokrasopimus, asuinhuoneisto 60 €

Alivuokrasopimus, liikehuoneisto 60 €

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana 40 €

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana 40 €

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana 40 €

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana 40 €

Asunto-osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous, kutsu 40 €

Asunto-osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja 60 €

Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva 80 €

Avioehtosopimus, osittainen 80 €

Avioehtosopimus, vain yritysvarallisuuden osalta 80 €

Edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus) 110 €

Esityslista YT-neuvotteluihin 60 €

Etätyösopimus 80 €

Freelancer-sopimus 110 €

Haastehakemus 110 €

Hallinnanjakosopimus 240 €

Hallituksen kokous, kutsu 40 €

Hallituksen kokous, pöytäkirja 60 €

Hallituksen päätös kokousta pitämättä 60 €

Hoitotestamentti 110 €

llmoitus työn alkamisesta lomautuksen jälkeen 40 €

llmoitus työsuhteen osa-aikaistamisesta 40 €

Jälkitakaus 80 €

Johdon vahvistuskirje tilintarkastajalle 40 €

Johtajasopimus 110 €

Kauppakirja, asunto-osake 110 €

Kauppakirja, auto 80 €

Kauppakirja, kiinteistö 240 €

Kauppakirja, liiketoiminta 360 €

Kauppakirja, osakkeet 240 €

Kauppakirja, tavara 80 €

Kauppakirja, yhtiöosuus 240 €

Kiinteistön kauppaa koskeva esisopimus 240 €

Kilpailukieltosopimus, työsuhde 110 €

Kirjallinen varoitus työntekijälle 40 €

Kutsu YT-neuvotteluun 40 €

Lahjakirja, kiinteistö 240 €

Lahjakirja, kiinteistön määräala 240 €

Lahjakirja, tavara 80 €

Leasingsopimus 110 €

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana 40 €

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana 40 €

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana 40 €

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana 40 €

Lomautuksen ennakkoselvitys 80 €

Lomautusilmoitus 40 €

Merkintäsitoumus, osakeanti 40 €

Perintäkirje 40 €

Poikkeuslupahakemus tappioiden vähentamiseen omistajanvaihdoksen jälkeen, TVL 122 § 240 €

Prokuravaltakirja 40 €

Reklamaatio 40 €

Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava 110 €

Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava 110 €

Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla 110 €

Sopimus henkilötietojen käsittelystä GDPR:n mukaisesti 110 €

Sopimus työsuhdekeksinnösta maksettavasta korvauksesta 80 €

Sponsorisopimus, urheilu 110 €

Tavallinen velkakirja 80 €

Testamentti 110 €

Testamentti, keskinäinen (puolisoiden yhteinen} 110 €

Tietosuojaseloste (GDPR-yhteensopiva} 240 €

Todistus lomautuksesta 40 €

Toimeksiantosopimus (palvelusopimus} 110 €

Toimitusjohtajan / hallituksen jäsenen vakuutus 40 €

Toimitusjohtajasopimus 110 €

Työntekijan kuulemistilaisuus, kutsu 40 €

Työntekijan kuulemistilaisuus, muistio 40 €

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana 40 €

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana 40 €

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana 40 €

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työntekijä purkajana 40 €

Työsopimus 80 €

Työsuhteen päättämissopimus 80 €

Työtodistus, laaja 40 €

Työtodistus, suppea 40 €

Työtodistus, väliaikainen 40

Valtakirja kiinteistön myyntiä varten 40 €

Valtakirja, yhtiökokous 40 €

Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja 60 €

Velkakirja, pääomalaina 110 €

Vuokrankorotusilmoitus 40 €

Vuokrasopimuksen siirtoilmoitus, asuinhuoneisto 40 €

Vuokrasopimus, asuinhuoneisto 60 €

Vuokrasopimus, autopaikka 40 €

Vuokrasopimus, kiinteistö 60 €

Vuokrasopimus, kirjallinen varoitus 40 €

Vuokrasopimus, liikehuoneisto 60 €

Vuokrasopimus, maanvuokra 60 €

Yhteistyösopimus 110 €

Yhtiöjärjestys 110 €

Yhtiökokous, kutsu 40 €

Yksilöity valtakirja 40 €

Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja 60 €

Alivuokrasopimus, liikehuoneisto 90 €

Freelancer-sopimus 160 €

Hallituksen kokous, kutsu 60 €

Hallituksen kokous, pöytäkirja 120 €

Hallituksen päätös kokousta pitämättä 120 €

Johtajasopimus 160 €

Kauppakirja, asunto-osake 160 €

Kauppakirja, liiketoiminta 490 €

Kauppakirja, osakkeet 360 €

Kauppakirja, tavara 120 €

Osakassopimus 480 €

Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen 120 €

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös 90 €

Osamaksusopimus 160 €

Perintäkirje 60 €

Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava 160 €

Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava 160 €

Kilpailukieltosopimus, työsuhde 160 €

Kirjallinen varoitus työntekijälle 60 €

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana 60 €

Lomautuksen ennakkoselvitys 120 €

Lomautusilmoitus 60 €

Merkintäsitoumus, osakeanti 60

Nollatuntisopimus 120 €

Osakasluettelo 120 €

Toimeksiantosopimus, palvelusopimus 160 €

Toimitusjohtajasopimus 160 €

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana 60 €

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana 60 €

Työsopimus 120 €

Työsuhteen päättämissopimus 120 €

Työtodistus, laaja 60 €

Työtodistus, suppea 60 €

Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihto-ehdot) 160 €

Sopimus tai ilmoitus työsopimuksen ehtojen muuttamisesta (esim. palkkamuutokset) 160 €

Tarjous 60 €

Tietosuojaseloste, GDPR-yhteensopiva 360 €

Tietosuojasopimus tai GDPR-sopimus 360 €

Todistus lomautuksesta 60 €

Yhtiökokous, kutsu 40 €

Yhtiökokous, varsinainen, pöytäkirja 90 €

Yhtiökokous, ylimääräinen, pöytäkirja 160 €

Valtakirja, avoin 40 €

Valtakirja, Prokura 40 €

Valtakirja, yksilöity 40 €

Valtakirja, yhtiökokous 40 €

Velkakirja 120 €

Velkakirja, pääomalaina 240 €

Vuokrankorotusilmoitus 40 €

Vuokrasopimus, asuinhuoneisto 120 €

Vuokrasopimus, liikehuoneisto 120 €

Yhteistyösopimus 160 €

Kiinteistönhoitosopimus 80 €

Kiinteistön järjestyssäännöt 80 €

Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma 110 €

Taloyhtiön päätös huoneiston kunnossapitoja muutostyöilmoitukseen 80 €

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 110 €

Tarjouspyyntö kiinteistöpalveluiden hankinnasta 40 €

Tarjouspyyntö asuinkiinteistön kuntoarviosta 40 €

Tupakointikieltohakemus viranomaiselle 60 €

Yhtiökokouksen kutsu, asunto-osakeyhtiö 40 €

Yhtiökokouksen pöytäkirja (varsinainen), asunto-osakeyhtiö 60 €

Asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys 60 €

Asunto-osakeyhtiön tietosuojaseloste 240 €

Autopaikan vuokrasopimus 60 €

Avainten luovutussopimus 40 €

Hallituksen kokouskutsu, asunto-osakeyhtiö 40 €

Hallituksen kokouksen pöytäkirja, asunto-osakeyhtiö 60 €

Ilmoitus huoneistossa käynnistä 40 €

Isännöintipalvelujen hankinta, palvelukuvaus 60 €

Isännöintisopimus (ja tarjous) 110 €

Isännöitsijäntodistus 80 €

Yhtiökokouksen pöytäkirja (ylimääräinen), asunto-osakeyhtiö 60 €

Kiinteähintaiset asiantuntijapalvelut As Oy Sähköinen allekirjoitus per pyyntö (sis. tekstiviestiherätteen) 1,50

Kaupparekisteriote 12 €

Yhtiöjärjestys 12 €

Nimen kirjoitusoikeudet 12 €

Yritysten luottotietokysely 12 €

Nämä asiakirjat löytyvät myös ruotsiksi ja englanniksi.